GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Vedení školy informuje

Září – měsíc začátků, nových zážitků, úkolů i výzev

Měsíc září je návratem do školních lavic, za učitelskou katedru, ke každodenním povinnostem. U nás na gymnáziu se od zahájení nového školního roku 2019 / 2020 událo několik zajímavých aktivit, započaly nové projekty a mnohé další připravujeme.

Pěvecký sbor ZANOTY – nový školní rok jsme zahájili za doprovodu našeho úspěšného pěveckého sboru, který pokračuje díky nadšené sbormistryni Květě Pilné ve své činnosti

Otevření hlavního vchodu bylo asi největším překvapením pro naše žáky – chceme jim tím dát najevo, že jsou tím nejdůležitějším, co naše gymnázium má.

Adaptační kurzy - první zářijový týden je v Malém Ratmírově absolvovali žáci primy, po nich si je i se sportovním kurzem užili žáci prvních ročníků. Snad jsme jim tímto nevšedním zážitkem usnadnili vstup do nového prostředí a kolektivu. Velký dík za organizaci kurzů, za nadšení, invenci a obětavost patří všem učitelům v čele s naší školní psycholožkou!

Plavecký výcvik a kurzy bruslení pro žáky nižšího gymnázia -  čtvrtek 12. 9. se nesl ve znamení sportu. Žáci primy zahájili plaveckým výcvikem, příští týden se přidají žáci sekundy; žáci tercie a kvarty mají za sebou první lekci školy bruslení. Obě dvě sportovní aktivity budou probíhat v průběhu školního roku a my držíme pěsti, ať vše probíhá ve sportovním duchu a s elánem.

Rodilí mluvčí se zapojují do výuky – na našem gymnáziu jsme přivítali nové kolegy, pány Urse Gysela a Petera Dunna, kteří povedou kroužky konverzace v německém a anglickém jazyce.

Zahraniční žáci – na podporu výuky cizích jazyků jsme podpořili i zapojení zahraničních žáků do běžné výuky, Emmu a Jonaha ze Spojených států amerických a Ahmeta z Turecka, kteří na gymnáziu stráví celý školní rok. Budou nedílnou součástí vyučování a pevně věříme v obohacení nás všech - po stránce jazykové, sociální, kulturní, ale zejména té lidské.

Basketbalová akademie – naše gymnázium umožnilo studium pěti žákům z tzv. GBA Academy, která se od tohoto školního roku v Jindřichově Hradci stará o všestranný sportovní rozvoj žáků, jež usilují o sportovní basketbalové angažmá v zahraničí. Akademie velice pečlivě dbá na disciplínu nejen sportovní, ale rovněž vyžaduje vynikající studijní výsledky. Ty jsou totiž zásadní podmínkou pro možné získání stipendia na některé z amerických vysokých škol.

Nový školní časopis – vypadá to, že se na začátku letošního školního roku dočkáme vydání prvního čísla nového školního časopisu, které vyjde při příležitosti 30. výroční 17. listopadu. Díky němu Vás čeká spousta překvapení, redakce má mnoho nevšedních nápadů, známe už i název časopisu (jeho prozrazení necháme právě na redakci) – všem redaktorům držíme palce!

Školní psycholožka – v rámci školního poradenského pracoviště u nás začala intenzivně pracovat Mgr. Nikola Bílá, jejíž přítomnost vnímáme jako velice důležitý prvek v celkovém soukolí vzdělávacího procesu.

Zjednodušení orientace v budově - nejen noví kolegové a aktivity, ale i budova školy zaznamenává postupné proměny a rozkvěty. První v pořadí je zjednodušení orientace v budově – nově byly označeny všechny učebny i kabinety. 

ERASMUS + - pokračujeme v mezinárodním projektu, naše učitele i žáky čeká v říjnu cesta do Itálie

Jak je zřejmé, rozbíhá se mnoho nového a další nás čeká.

Přejeme všem našim žákům pevné zdraví, chuť poznávat a učit se všemu novému.          

Srdečně,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková, GVN

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2019/2020 zahájen

Gymnázium otevřelo v pondělí 2. září 2019 své dveře Vám, žákům naší školy, ale do budoucna k užitečné spolupráci i Vašim rodičům, blízkým a kamarádům. Začal školní rok 2019/2020, do kterého vstupujeme s velkou nadějí. Ano, vchod hlavními školními vraty bude od tohoto školního roku otevřený všem, a to doslova. Kéž by se navíc stal i symbolem otevřené spolupráce s Vámi všemi, kterým není osud této úctyhodné instituce lhostejný.

Přejeme Vám i nám, ať do naší školy v tomto školním roce vstoupí stabilita, radost z poznaného, ať vědění je provázeno smíchem a nadšením, ať do naší školy chodíme s hlavou hrdě vztyčenou, ale s pokorou v duši, ať k sobě nalézáme cestu skrz přátelství a úsměv, ať lidská slušnost a úcta člověka k člověku není jen frází, ale naplněnou skutečností.

Zde motto pro letošní školní rok:

Neptej se, co může škola udělat pro Tebe, ale co můžeš Ty udělat pro svou školu.

Srdečně a s úctou,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení žáci, kolegové, rodiče, široká veřejnosti,

dne 16. srpna 2019 jsem byla jmenovaná ředitelkou jindřichohradeckého gymnázia a ráda bych Vám i touto cestou sdělila, že přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu a že se můžete jen těšit na události, které Gymnázium Vítězslava Nováka čekají.

Do funkce svého statutárního zástupce jsem si zvolila Mgr. Lenku Vetýškovou, která mě bude zastupovat v mé nepřítomnosti a bude nedílnou součástí nového vedení školy. Jako zástupkyně ředitelky bude mít na starost veškerou agendu pedagogického procesu. Ostatní pozice ve škole zatím zůstávají nezměněny. Nová vedoucí školní jídelny byla přijata ještě bývalým vedením školy, jsem si jistá, že i na této pozici bude vše fungovat naprosto uspokojivě.

Všichni pedagogičtí pracovníci vědí o svých úvazcích na aktuální školní rok, připravuje se rozvrh hodin pro všechny třídy – pokusíme se jej vyvěsit nejpozději ve čtvrtek 29. srpna 2019 prostřednictvím těchto webových stránek.

Rodiče žáků primy a prvních ročníků již obdrželi detailní informace o adaptačních kurzech, které jsou pro ně připraveny v Malém Ratmírově a které pilně připravuje nová školní psycholožka spolu s třídními učiteli a učiteli tělesné výchovy.

Školní rok začíná pro učitele již v pondělí 26. srpna, kdy se sejdou k úvodní provozní poradě a seznámí se s plánem činnosti na nový školní rok, s personálním obsazením všech funkcí ve škole a se všemi detaily organizace školního roku.

Těším se na spolupráci se všemi a jsem odhodlaná poskytnout svou energii a zkušenost ve prospěch všech nadšených a vzděláníchtivých studentů a nadšených učitelů. Mým cílem je pečlivě dohlížet na provoz školy a připravit jej na předání novému řediteli, který by měl vzejít z říjnového výběrového řízení.

Děkuji všem, kteří mi obětavě pomáhají v těchto týdnech s pracemi na přípravě nového školního roku, děkuji i bývalému vedení školy za transparentnost při předávání veškerých informací a administrativy.

Díky bývalému panu řediteli Davidu Hemberovi je připravena spousta zajímavých plánů a konstruktivních návrhů rozvoje gymnázia – navázání na ně bude ale úkol pro mého nástupce. Moc mu při tom budu držet palce.

Ujišťuji Vás tímto, že gymnázium je ve výborné finanční kondici, je připraveno na reformu financování regionálního školství, má velmi uspokojivě naplněné třídy, připravené učitele, zajištěn provoz a nic nebrání tomu, aby byl rozjet další rok v jeho úctyhodné historii.

Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři