GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Francouzština-druhák

la-conjugaison.nouvelobs.com/ - časování sloves - na této stránce najdete všechna slovesa ve vešech osobách a časech - stačí zadat hledané sloveso

 

www.jeannedelalune.co.uk/Alecole.html - la ville - chanson

www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286268695/contido/escenario.html - komplexní poslechové cvičení - na závěr je možné vyřešit kvíz

www.linguascope.com/preview/francais/default.htm - sada cvičení na slovní zásobu - křížovky, kvízy, výběr řešení, pexeso...

www.glencoe.com/sec/worldlanguages/french/int_tutor/bonvoyagelevel1/chapter6.html - obchody - co kde koupíme

 

claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a2/m5/gr_poussin.htm - passé composé - slovesa s etre - příběh kuřete

www.appuifle.net/sommpc.htm- soubor cvičení na PC

www.didierconnexions.com/niveau1/ - poslech - vrai ou faux

leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/etreavoir1.htm - vyber pomocné sloveso

atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Ks4/Perf_Imper/Perf_Imperf_2b.htm - doplň pomocné sloveso

www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre.htm - doplň správný tvar významového slovesa

personales.ya.com/inbose/exercices/Passecompose1/Trousparticipe1.htm - doplň významové sloveso

www2.uni-erfurt.de/lehramt_franzoesisch/passecompose2.html - seznam tvarů participe passé u nepravidelných sloves + 4 cvičení

www.maisondequartier.com/cours/exercices.php - doplň celý tvar slovesa v PC -             3 cvičení

www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf2.html - soutěž Rallye - slovesa PC

babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module4/3.2.html - doplň do textu slovesa v PC

people.ucalgary.ca/~dmaher/219/claire.htm - převeď text do PC

www.polarfle.com/exercice/interpc2.htm - slovesa u kterých je možné použít obě pomocná slovesa

www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose.htm - cvičení na "obojetná" slovesa

 www.tapis.com.au/studentbook2/Unit6/index.html - soubor cvičení od Tapis Volant

fran-lang.vaniercollege.qc.ca/prep/temps/pc2.htm - doplň správný tvar slovesa v PC

instruction2.mtsac.edu/french/french2/lequotidien/negreflechi.htm - PC u zvratných sloves - gramatický přehled

www.tapis.com.au/studentbook2/Unit8/u08_grammaire_a01.html - přiřaď správný tvar zvratného slovesa k zájmenu

platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/bruel4b.htm - la chanson de Patrich Bruel

www.dailymotion.com/video/x3ycfm_dejeuner-du-matin_creation - poslech básně J. Préverta - Déjeuner du matin

www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/prevert/trou5.htm - poeme de Jacques Prévert - doplň tvary sloves

www.e-lan.be/Muis/Meerkeuze/Fr1/i-dejeuner.html# - porozumění básni J. Préverta

 

www.prof2000.pt/users/dany/relatifs2.htm - vztažná zájmena - que, qui, ou

www.xtec.cat/~psanz/tick/exfra/A1MUL011.htm - doplňte vztažná zájmena qui, que

www.dcu.ie/~lsp/french/exercices/fr119_02/sites/ex1.htm - doplňte vztažná zájmena qui, que

staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/hotpot/qui2-8.htm - que, qui, ou

 

www.lepointdufle.net/ressources_fle/verbes-transitifs-indirects-a.htm - slovesa s nepřímým předmětem COI

www.lepointdufle.net/ressources_fle/identifier_coi.htm - poznej COI

www.didieraccord.com/exercices/index.php - COI

www.tapis.com.au/studentbook2/Unit9/u09_grammaire_a05.html -COI - gram. ex. 2,4,5

wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11985/3068325.cw/data/files2/ - přepište větu s použitím COI

 

 www.lyrics.com/je-veux-lyrics-zaz.html# - Je veux - ZAZ - slova

 www.youtube.com/watch - Je veux - ZAZ

 www.karaoketexty.cz/texty-pisni/zaz/je-veux-154160 - Je veux - český text

 

 

 

 

 

 

 

Soubory:


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři